Omkostningsgodtgørelse

Takster og skema til omkostningsgodtgørelse

Taksterne for 2023 er:


3,73 kr/km op til 20.000 km/år

2,19 kr/km over 20.000 km/år

Telefon og internet: 2450,-

Administration: 1500,-

Beklædning: 2050,-


Omkostningsgodtgørelse - bilag til udfyldelse