Klubnyheder

Ordinær Generalforsamling

10. juni 2021, 18.21


Ordinær Generalforsamling
Onsdag den 16. juni 2021, kl. 19:00.


Mødet afholdes i ASF - Klublokale,
Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø.

Dagsorden ifølge vedtægterne er følgende:

1.    Valg af dirigent

2.    Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab og status for AaB Ishockey til godkendelse.

4.    Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

5.    Behandling af indkomne forslag.

6.    Valg til bestyrelse, på valg er:

a.    - Næstformand Peter Gravesen – villig til genvalg

b.    - Ungdomsformand Lars Bo Jørgensen– ikke villig til genvalg

i.    - Bestyrelsen indstiller Ejner Andresen til ny ungdomsformand

c.   -  Aktivitetsudvalgsformand Martin Søndergaard – ikke villig til genvalg

i.    - Bestyrelsen indstiller Louisa Olsen til ny aktivitetsudvalgsformand

7.    Valg af statsautoriseret revisor

8.    Eventuelt


Forslag, der er modtaget til behandling på generalforsamlingen, vil blive offentliggjort på generalforsamlingen.


Indkaldelse til generalforsamling 2021.pdf

Med sportslige hilsner
Bestyrelsen

Klubnyheder