Klubnyheder

Generalforsamling

15. maj 2021, 17.44


Den 16. juni afholdes der generalforsamling med dagsorden jfr. vedtægterne. I denne forbindelse bør du være opmærksom på, at forslag, der ønskes behandleteller indgå på dagsordenens pkt. 5, 6 og 7, skal være indsendt skriftligt og være formanden i hænde senest 1. juni 2021. Kun rettidigt indsendte forslag indgår i behandlingen på generalforsamlingen!


Dagsorden ifølge vedtægterne er følgende:


1.Valg af dirigent

2.Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab og status for AaB Ishockey(til godkendelse).

4.Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

5.Behandling af indkomne forslag. Forslag, uanset type, skal indsendes skriftligt

6.Valg til bestyrelse. Forslag på kandidater skal indsendes skriftligt

7.Valg af statsautoriseret revisor. Forslag på anden revisor skal indsendes skriftligt

8.Eventuelt


Indkaldelse til generalforsamling vil blive offentliggjort jfr. vedtægterne, senest 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.


Aalborg, den 12.05.2021


Med sportslige hilsner

Bestyrelsen

Klubnyheder